ENERJİ

Doğa Dostu Temiz Enerji

Evlerimizde ısınma, aydınlanma vb.amaçlı kullandığımız enerji, petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtlarının yakılmasından elde ediliyor. Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir değildir. Bu kaynaklar hem sınırlı olduğu için bir gün bitebilir, hem de rezervleri azaldıkça pahalanabilir. Bunun da ötesinde söz konusu kaynaklar, karbon içerdiğinden yakıldıkları sırada sera etkisine neden olan atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de, bu maddeler çevremiz ve sağlığımız için tehlike teşkil etmektedir.

Bir diğer problem ise, dünya nüfusunun giderek artmasına karşılık, var olan enerji kaynaklarının azalmasıdır. Eğer böyle devam ederse, en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin tükenmesi ve ihtiyacımızı karşılayamayacak duruma gelmesi söz konusudur. Kömür için yaklaşık 80-100, doğal gaz için ise yaklaşık 100-120 yıllık kullanım süresi tahmin edilmektedir.

Fosil kaynakların zararları artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu yüzden sağlığımızı ve çevremizi daha fazla riske sokmayacak temiz enerji kaynaklarının arayışına girilmiştir. Bunun sonucunda geleceğin en güvenilir ve temiz yenilenebilir enerji kaynakları şimdiye kadar kullandığımız fosil yakıtlarına alternatif olarak sunulmaya başlanmıştır. İşletilmesi sırasında atmosfere kirletici atık salmayan enerji kaynakları arasında hidro (su), toprak, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gelmektedir. Bu enerji kaynakları sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmezler. Yenilenebilir enerjilerin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını güneşten alır.

Doğrudan kullanım alanları:
Isınma ve aydınlama amaçlı olarak ev ve işyerlerinde.

Dolaylı kullanım alanları:
Elektrik üretmek, su ısıtmak, soğutmak ve çeşitli ticari ve endüstriyel amaçlarla.

Yenilenebilir enerji neden önemlidir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, sağladıkları faydalar dikkate alındığında daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü bu kaynaklar:

+ çevresel fayda sağlar

+ tükenmeyen bir enerjidir

+ yeni iş olanakları yaratır

+ ekonomik ve güvenilirdir

Bu faydaları da göz önüne alarak, gelişmiş ülkelerde enerji tasarrufu, verimli enerji kullanımı, doğru ısıtma ve yenilenebilir enerji kullanılması gibi kavramlar güncel konular haline gelmiştir.

Almanya genelinde yapılan çalışmalarda doğa dostu, insan sağlığını tehlikeye sokmayan, yenilenebilir enerji üretimi devlet tarafından desteklenmektedir. Almanya‘da yaklaşık 40.000 ev sahibi yenilenebilir enerjiyle evini ısıtmaktadır. Ülke genelinde de her geçen gün bu tür ısı tasarrufu sağlayan binaların sayısı giderek artmaktadır. Bunun yanında yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan bir yasa çerçevesinde, Almanya‘da binalar yalıtımına göre sınıflandırılıp enerji belgesi verilmektedir.

Çevre Dostu Enerji Kaynakları

BİYOKÜTLE
Çok ucuz, devamlılığı olan bir enerji kaynağıdır. Odun yenilenebilir, tükenmeyen bir kaynak olduğundan çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Talaşların preslenmesi ile elde edilen küçük silindir formlu parçalar (Holzpellets) halinde bulunmaktadır. 1 kilo biyokütlenin verdiği ısı yaklaşık yarım litre yağ yakımında ortaya çıkan enerjiye denktir. Odun yakımında açığa çıkan karbondioksit gazı, yağ ve gaz yakımında açığa çıkan karbondioksit gazından çok daha zararsızdır. Çünkü ağaçlar yetişirken atmosferden karbondioksit alımı olur ve yakıldığında da açığa çıkan karbondioksit sadece bünyesinde bulundurduğu karbondioksit miktarıdır. Bundan dolayı sera etkisine neden olmaz.
JEOTERMAL ENERJİ (jeo = yer; termal = ısı)
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Isıtma gereksinimine yönelik olarak kullanılır.
GÜNEŞ ENERJİSİ
İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde güneş ışınlarının çeşitli sistemler kullanılarak enerjiye dönüştürülmesidir. Son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması konusunda çalışmalar sürmektedir.
Çevre Dostu Olmayan Enerji Kaynakları

DOĞALGAZ
Yeraltında bulunan ve yakıt olarak kullanılan bir gazdır. Karbondioksit salınımı en düşük seviyede olduğundan fosil yakıtlar arasında en az çevreye zarar veren yakıt türüdür. Günümüzde doğalgaz sanayi için vazgeçilmez bir yakıt konumuna gelmiştir. Elektrik üretiminde, ısınmada vb. kullanılmaktadır.
KÖMÜR
Bitkisel maddelerin yeraltında depolanarak değişime uğramasıyla oluşmaktadır. Isınma, termik santrallerde ve elektrik enerjisi elde etmekte kullanılmaktadır. En yüksek düzeyde karbondioksit salınımına neden olan fosil yakıt olduğu için hiç tavsiye edilmemektedir.
PETROL
Denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşmaktadır. Bu süreç milyonlarca sene sürmektedir. Mazot, benzin, gaz yağı petrolün en çok bilinen ürünleridir. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün yapımında petrol yan ürünlerine rastlamak mümkündür; mumdan tırnak cilasına, parfüm gibi kozmetik ürünlerine, plastik oyuncak ve torbadan, sıvı deterjana kadar hemen her alanda kullanılmaktadır.