DEĞERLERİMİZ

Yeşil Çember, yeşil ve barış dolu bir gelecek için kurulmuş, bağımsız ve tamamen ekolojik ilkelere sahip bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı görüşlere sahip ve aynı işe gönül vermiş insanları  bir araya  getirir. Yeşil Çember, çevre sorunlarını küresel düşünüp, herkesin günlük hayatında yapabileceği yerel ve kolay çözümler sunar.

1) Hedefimiz
Her vatandaşın ulaşabileceği engelsiz bir çevre eğitiminden yanayız ve bunun için toplumdaki tüm grupların katılımlarını sağlamak için çalışıyoruz. Sunduğumuz eğitim, danışmanlık ve ağ kurma çalışmalarıyla doğa dostu bir toplum oluşturma gayretlerinin bir parçasıyız. Dünyamızın doğasını, biyolojik zenginliğini ve ekolojik bütünlüğünü tanıtmayı ve korumayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Almanya’da “kültürler arası açılım” sürecinde önemli bir köprü oluşturmaktayız.
Ana amacımız, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlarda ekolojik yaşam bilincini ve duyarlılığını yaygınlaştırmak ve böylece küresel ısınmanın en büyük nedeni olan sera gazlarının  salınımını azaltmaktır.

2) Bağımsız ve tarafsızız
Yeşil Çember hiçbir maddi çıkar gütmez. Bağımsızlık, tarafsızlık ve diğer değerlerimizden ödün vermemek için siyasi partilerden ve doğayla dost bir iş felsefesi olmayan şirketlerden bağış kabul etmeyiz.

3) Eşitliğe inanırız
Yeşil Çember ekibi olarak hepimiz dünya vatandaşıyız ve taraf tutmayız. Yaş, cinsiyet, din, ırk, milliyet ve cinsel eğilim farkı gözetmeksizin, dünya görüşümüzü paylaşan herkesle çalışırız.

4) Gönüllülük anlayışımız
Gönüllüyüz, çünkü çevre korumasını karşılık beklemeden, gerekli ve acil olduğuna inandığımız  için yapıyoruz. Her insanın toplumda bir fark yaratabileceğine inanır, çalışmalarımızda katılımcılığın ön planda olmasına özen gösteririz. Doğa sevgisi olan her bireyin doğayı korumak için gönüllü olarak elinden gelen tüm katkıyı sağlayabileceğine inanıyoruz.

5) Sloganımız: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
Değişimi ancak beraber başarabiliriz! Her bireyin kendi başına değişim yaratacağına inandığımız gibi takım olarak, çok daha büyük fark yaratabileceğimizi biliyoruz.
 Samimiyetle çalışırız! “Gönüllü“ çalışmaya inandığımız gibi “gönülden“ çalışmaya da inanırız. Göz boyamak için yapılan gayretlerden yana değiliz. Basit olsun, güç olsun, ama kalıcı ve yürekten olsun isteriz.Toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratmak, ”sivil toplum” bilincini yaygınlaştırmak ve vatandaşların toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda etkin rol almalarını destekliyoruz.

6) Yeşil Girişimciliği destekliyoruz (Green Social Entrepreneurship)
Herkesin inisiyatifi ele alarak, değişime katkıda bulunması için çalışırız. Yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşebilmesi için imkanlar yaratır, ağ kurma çalışmalarına büyük özen gösteririz. Ayrıca eğitimlerimizde kişisel güçlendirme (Empowerment) yaklaşımlarına özellikle yer veririz.

7) Kültürel çeşitlilik yenilikçilik getirir
Yenilikçi ve kalıcı değişim yaratmak için çeşitliliğin gerekli olduğunu savunuruz. Değişik kültürlerin bir arada çalışmalarını zenginlik olarak görürüz.

8) Şiddetin her türlüsüne karşıyız
Yeşil Çember şiddetin ahlâki olarak yanlış olduğu inancındadır. İnsanları daha iyi ikna edebilmek ve değişim yaratabilmek için sadece şiddet içermeyen eylemlere katılırız.