Skip to content

Biz Kimiz

Yeşil Çember Ne Yapıyor?

Yeşil Çember, 10 yıldır Almanya‘da Türkçe konuşan insanları doğayı korumaları için bilinçlendirip harekete geçiriyor. Yaptığı çalışmalarla Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşamın pekala mümkün olduğunu gösteriyor. Değişik çevre konuları hakkında Türkçe-Almanca bilgilendirme broşürleri yayınlıyor ve Türk dernekleri, işyerleri ve diğer buluşma merkezlerinde bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenliyor. Bunun yanı sıra aksiyon ve geziler organize ediyor.
Ayrıca Alman politika, ekonomi ve bilim alanındaki aktörlere danışmanlık sunup, bu alanda Alman ve Türk Toplumu arasında bir köprü oluşturuyor

Türk-Alman Çevre Günleri

Yeşil Çember, göçmen dernekleri, Alman çevre organizasyonları ve yerel politikayla birlikte Çevre Günlerini düzenliyor. Şimdiye kadar 8 şehirde toplam 18 Çevre Günü gerçekleştirdi.

Çevre Eğitimi & Güçlendirme

Yeşil Çember, eğitim düzeyi fazla yüksek olmayan - hatta okuma yazma bilmeyen - insanlara da ulaşabilmek için etkili ve kolay anlaşılır bir eğitim programı geliştirmiştir. Eğitimden sonra Çevre Elçileri öğrendiklerini önce kendi hayatlarında uyguluyorlar ve daha sonra etraflarındaki insanlara anlatıyorlar. Dortmund Yüksekokulu, bu eğitime katılan kişilerin iklimi ve doğayı koruma angajmanlarının yükseldiğini ortaya çıkarmıştır (2013).

Kültürler Arası Ekolojik Ağ

Ayrıca Yeşil Çember, kültürler arası ekolojik bir ağ kuruyor – bu ağda sivil toplum, ekonomi, medya ve politikadan yüzden fazla aktör yer alıyor. Bu ağ sayesinde hem Alman Çevre Kurumları hem de ekolojik şirketler (örneğin eko bankalar, eko enerji şirketleri) kültürler arası açılımlarında destek görüyor. Yeşil Çember

Ağ Kurma & Sinerji

Yeşil Çember’in hedefi, tekerleği yeniden icat etmek değil, var olan yapı ve imkanları akıllı kullanmaktır. Sürdürülebilir Aksiyon Günlerine, Berlin Çevre Festivaline veya Duisburg Çevre Günlerine aktif katılmak bunlardan birkaç örnek. Ayrıca mitinglere, halk oylamalarına veya imza kampanyalarına katılmak da faaliyetleri arasındadır.

Almanya-Türkiye arsında köprü

Yeşil Çember, sadece Almanya’da kültürler arası bir köprü değil, aynı zamanda Almanya ve Türkiye arasında iletişim sağlamaktadır, örneğin Berlin-İstanbul kardeş şehir çerçevesinde (2010), Berlin Çevre Senatörü Katrin Lompscher delegasyon seyahatinin organizasyonunda(2011). Ayrıca Ökoinstitut kurumuna İstanbul’da düzenlenen Mavi Melek Konferansı için danışmanlık yapmıştır (2013)

Kurumsal bilgiler

Aralık 2006: G. Nitsch ve 10 Gönüllü, BUND Berlin çatısı altında Yeşil Çember’i bir çalışma grubu olarak kurar.
Temmuz 2012: G. Nitsch Yeşil Çember – ökologisch interkulturell gemeinnützige GmbH’yı kurar.